W postanowieniu z dnia 26 marca 2014r. Sąd Najwyższy wskazał, że sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów określając jednocześnie jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy. Postanowienie takie stanowi podstawę do cofnięcia uprawnień dla danej osoby przez właściwy organ administracji.

Sąd Najwyższy w treści uzasadnienia wskazał że zakaz prowadzenia pojazdów określony w art. 42 k.k. może obejmować zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, wszelkich pojazdów,...