Archiwum miesięczne: Październik 2013

Naprawiłeś szkodę? Zażądaj zwrotu spełnionego świadczenia od ubezpieczyciela!

W sytuacji uznania winy sprawcy za spowodowanie wypadku komunikacyjnego z art. 177 k.k. i orzeczenia kary zgodnie z przewidzianym zagrożeniem , sąd karny może orzec obowiązek naprawienia szkody, gdy uzna że dobro prawne pokrzywdzonego naruszone przestępstwem powinno zostać zrekompensowane. Orzeczony obowiązek naprawienia szkody przez sprawcę jest środkiem karnym, podlega on wykonaniu z chwilą uprawomocnienia się wyroku.

Co w sytuacji gdy sprawca jest...

Trybunał chroni pijanych kierowców?

W marcu 2013r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis rozporządzenia zezwalający Policji na zastosowanie przymusu by doszło do pobierania krwi m.in. od pijanych kierowców bez ich zgody narusza konstytucyjne prawa i wolności.

Do tej pory funkcjonariusze Policji mogli użyć siły wobec sprawcy, tak by lekarz mógł pobrać od niego krew, nawet jeżeli kierowca się na to się nie zgadzał. Takie uprawnienie policja uzyskała...

Prowizoryczna wolność? – czyli o warunkowym umorzeniu postępowania

W obliczu popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku  komunikacyjnego (art. 177 § 1 k.k.) należy brać pod uwagę  orzeczenie przez sąd  kary pozbawienia wolności do lat trzech. Jednakże wskazać należy na instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego. Przejawia się ona w tym, że sąd rozpoznający sprawę może uznać, że sprawca dotychczas niekarany, czyli posiadający czystą kartotekę karną, mimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego. Sąd w...