Archiwum miesięczne: Kwiecień 2013

Co oznacza „śladowa” ilość narkotyków?

Zgodnie z  art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  w razie posiadania przez sprawcę środków odurzających lub substancji psychotropowych w ilości nieznacznej, przeznaczonych na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Na gruncie wymienionego przepisu powstały...

Piłeś nie jedź! – jazda pod wpływem – wykroczenie czy przestępstwo?

Prowadzenie samochodu w stanie po spożyciu alkoholu, czyli od 0,2 do 0,5 promila we krwi,   stanowi wykroczenie, za które sprawca może zostać skazany na karę aresztu albo grzywny.

Z kolei prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Przez pojęcie stanu nietrzeźwości rozumieć będziemy zdefiniowany w art. 115 § 16 k.k. przypadek, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza...

Udzielanie innej osobie narkotyków – kiedy przygotowanie, usiłowanie a kiedy dokonanie?

Próba rozgraniczenia tych instytucji ma istotne znaczenie ze względu na odpowiedzialność przewidzianą w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Z dokonaniem czynu, polegającego na udzielaniu narkotyków, łączy się moment bezpośredniego kontaktu z konkretnym klientem.

Z kolei o realizacji etapu usiłowania, w którym sprawca zmierza bezpośrednio do dokonania czynu zabronionego, można mówić wtedy, gdy dojdzie do wystąpienia z ofertą sprzedaży lub ewentualnie podjęcia rokowań co...

Wypadek drogowy? Nie daj się skazać za skutek

W jednym z najnowszych orzeczeń (II KK 206/12)  Sąd Najwyższy wskazał, że jeśli kierowca przekroczył dozwolona prędkość, odpowiedzialności za wypadek może uniknąć tylko po ustaleniu, że przy prawidłowej jeździe też by do tego doszło.

Co to praktycznie oznacza dla nas jako kierowców i potencjalnych oskarżonych ?

Najważniejsze -  inicjatywę dowodową. Rzetelnie zgromadzony materiał dowodowy, a w szczególności rekonstrukcja zdarzenia przez biegłego...