Wyniki wyszukiwania tagu: członek zarządu

Nieujawnienie w KRS odwołania członka zarządu a jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Również nieujawnione w rejestrze odwołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwalnia go od odpowiedzialności wynikającej z art. 299 § 1 ksh – tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 2010 r. V CSK 172/10.

Treść art. 202 § 4 ksh jednoznacznie potwierdza, że zrzeczenie się funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednostronną czynnością prawną (oświadczeniem woli)...

Odwołuje rada nadzorcza, a zwalnia zarząd – wiedziałeś?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 26.9.2006 r., (II PK 47/06), po podjęciu uchwały o odwołaniu członka zarządu rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę niezależnie od tego, czy dowiedział się on o odwołaniu.

Podobnie też wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.1.2004 r. (I PK 213/03) informują, że organem właściwym do późniejszego wypowiedzenia mu umowy o...

Pełnisz rolę członka zarządu wyłącznie „na papierze”? – nie unikniesz odpowiedzialności

Członek zarządu znakomicie rozwijającej się firmy. Brzmi dumnie prawda? Kto z nas odmówiłby pełnienia tak wysoko ocenianej w społeczeństwie funkcji? Mylicie się jednak, jeśli sądzicie, że to wyłącznie prestiż! Trzeba mieć świadomość tego, że pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej podejmującego decyzje w jej imieniu, to również... a może przede wszystkim ogromna odpowiedzialność.

Nie budzi zatem zdziwienia fakt,...