Wyniki wyszukiwania tagu: członek zarządu

Wpływ karalności na możliwość pełnienia funkcji członka zarządu

Nie każdy może pełnić funkcję członka zarządu w organach spółek kapitałowych. Jakie są zatem przesłanki pozbawienia osoby fizycznej takiej legitymacji?

Odpowiedź znajduje się w art. 18 § 2 ksh, który określa przesłanki wyłączające możliwość pełnienia określonych funkcji w organach spółek kapitałowych. Zgodnie z tym przepisem nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym...

Nie za wszystkie szkody wierzyciela odpowiada zarząd

Wyrokiem z dnia 27 listopada 2007 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 884/07) potwierdził, że nie wszystko, co wierzycielowi należało się od spółki, jest stratą, za którą odpowiada zarząd. Tym samym nie budzi już jakichkolwiek wątpliwości, że szkoda, której wyrównania może domagać się od zarządu wierzyciel spółki w razie jej niewypłacalności, obejmuje jedynie straty spowodowane niezgłoszeniem lub spóźnionym zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie...

Wewnętrzny podział zadań pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu może być przesłanką wyłączającą odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Czy w sytuacji gdy w zakresie prowadzenia spraw spółki następuje wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami wieloosobowego zarządu można skutecznie powoływać się na brak winy w niezłożeniu w odpowiednim czasie wniosku o upadłość spółki z tej przyczyny i zarazem uwolnić się od odpowiedzialności za jej zobowiązania?

Podstawę prawną roszczenia wobec członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi art. 299 § 1 ksh,...

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS mogą być bardzo dotkliwe

W poniedziałek 15 lipca! Jeśli pełnisz funkcję członka zarządu spółki prawa handlowego musisz pamiętać, że właśnie tego dnia upływa termin złożenia w rejestrze sądowym sprawozdania finansowego!

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, spółki prawa handlowego obowiązane są przedstawiać swoją sytuację majątkową oraz finansową w formie m.in. sprawozdań finansowych. Prawidłowe przedstawienie wyników finansowych przedsiębiorstwa i sporządzenie sprawozdania...