Wyniki wyszukiwania tagu: członek zarządu

W jaki sposób uwolnić się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki?

Co do zasady, gdy spółka kapitałowa posiada zaległości podatkowe, egzekucję w pierwszej kolejności kieruje się do jej majątku.  Jeśli jednak egzekucja wobec spółki okaże się w całości lub części bezskuteczna, za zaległości podatkowe odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki, którzy pełnili swe obowiązki w czasie, kiedy upłynął termin płatności zobowiązań, z tytułu których powstały zaległości podatkowe. Zatem członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz...

Wymagalność odsetek od świadczenia pieniężnego dochodzonego od członków zarządu spółki

Zakres odpowiedzialności materialnoprawnej członka zarządu wynika z tytułu wykonawczego, który poza należnością główną może zawierać również zobowiązanie spółki z tytułu zwrotu kosztów procesu, a przede wszystkim odsetek.

Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego mają podobnie, jak roszczenie określone w art. 299 ksh charakter odszkodowawczy, bowiem stanowią świadczenie uboczne obok świadczenia głównego, mają więc wobec niego znaczenie akcesoryjne. Roszczenie określone w art....

Trzy lata, dziesięć, a może dwadzieścia? – Jaki jest termin przedawnienia roszczeń wynikających z art. 299 ksh?

Odpowiedzi na tak postawione pytanie z pewnością nie odnajdziemy w art. 299 ksh. Zatem jak długi jest to termin?

Zagadnienie to zostało rozstrzygnięte uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 roku (III CZP 72/08), w której SN stwierdził, że „do roszczeń wierzycieli spółki z o.o. przeciwko członkom jej zarządu mają zastosowanie przepisy o przedawnieniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej...

Zakaz pełnienia funkcji członka zarząd pomimo zatarcia skazania?

W ostatnim wpisie starałam się przybliżyć sytuacje, w których istnieje możliwość pozbawienia legitymacji do pełnienia funkcji m.in. członka zarządu w organach spółek kapitałowych. Czytając go dziś pomyślałam, że wyjaśnienia wymaga również kwestia zatarcia skazania w takich przypadkach.

Pojęcie zatarcia skazania wyjaśnione zostało w art. 106 kodeksu karnego, gdzie mowa o tym, że z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe a...