NIEZGŁOSZENIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ, będzie kara?

Czy za to można odpowiedzieć karnie? Kiedy należy go zgłosić i co zrobić, aby był on złożony w terminie. A na koniec jak się przed tym wybronić.

Pełnisz rolę członka zarządu wyłącznie „na papierze”? – nie unikniesz odpowiedzialności!

Członek zarządu znakomicie rozwijającej się firmy. Brzmi dumnie prawda?

Ubezpieczenie D&O członków zarządu podstawą ich opodatkowania

Pełnisz funkcję członka zarządu i obawiasz się konsekwencji?

Kiedy rozpoczyna się czas popełnienia przestępstwa – niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z tezą Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2010.03.25 sygnatura: IV KK 315/09 Przestępstwo z art. 586 k.s.h. jest przestępstwem trwałym, a czas jego popełnienia rozpoczyna się pierwszego dnia po upływie dwutygodniowego terminu od powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki. Czas ten kończy się z chwilą złożenia przez zobowiązanego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, ustania warunków uzasadniających upadłość spółki, bądź utraty przez...

Czy żona członka zarządu odpowie za długi niewypłacalnej spółki?

Podejmując decyzję o przyjęciu propozycji pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej, warto mieć na uwadze, że skutki zaniedbań w kierowaniu sprawami spółki mogą być dotkliwe nie tylko dla Ciebie, ale również dla członków Twojej rodziny, a w szczególności współmałżonka. Jak zatem ochronić się przed wierzycielami, którzy na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego przeciwko członkowi zarządu niewypłacalnej spółki, dążą do wszczęcia egzekucji z nieruchomości,...

Wobec prokurenta nie można orzec zakazu prawa prowadzenia działalności gospodarczej

Ostatecznie Sąd Najwyższy uznał, że surowe konsekwencje niezgłoszenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki dotyczą wyłącznie osób zobowiązanych do zgłoszenia takiego wniosku. Dlatego wobec prokurentów nie mogą zostać orzeczone zakazy określone w art. 373 Prawo upadłościowe i naprawcze (t. jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1112; dalej jako: PrUpN). Zgodnie ze wskazanym przepisem, sąd może orzec pozbawienie na okres od 3 do 10 lat...

Tylko skutecznie wniesiony wniosek uwalnia prezesów od odpowiedzialności

Pamiętaj, aby uniknąć odpowiedzialności za długi spółki złożony wniosek o upadłość (układ) musi być nie tylko prawidłowy, ale i realnie wspierany w sądzie.

Inaczej mówiąc wniosek nie tylko musi być skutecznie złożony, ale też po jego złożeniu zarząd spółki winien się nim interesować.

Wynika to z utrwalonego poglądu w orzecznictwie sądowym i tezy z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2004 r. (II CK...