NIEZGŁOSZENIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ, będzie kara?

Czy za to można odpowiedzieć karnie? Kiedy należy go zgłosić i co zrobić, aby był on złożony w terminie. A na koniec jak się przed tym wybronić.

Pełnisz rolę członka zarządu wyłącznie „na papierze”? – nie unikniesz odpowiedzialności!

Członek zarządu znakomicie rozwijającej się firmy. Brzmi dumnie prawda?

Ubezpieczenie D&O członków zarządu podstawą ich opodatkowania

Pełnisz funkcję członka zarządu i obawiasz się konsekwencji?

Czy można pozwać członków zarządu za szkodę po wykreśleniu spółki z rejestru?

W dniu 12 grudnia 2012r. na skutek powództwa wytoczonego przez wspólniczkę „A.” sp. z o.o., Katarzynę K. Sąd Najwyższy zadecydował, że wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialności z Krajowego Rejestru Sądowego po wytoczeniu przez wspólnika na jej rzecz powództwa na podstawie art. 295 ksh nie uzasadnia jeszcze umorzenia postępowania z powodu niedopuszczalności wydania wyroku.

Do rozstrzygnięcia tej kwestii doszło po tym,...

Czy członek zarządu może być pełnomocnikiem?

Odpowiedź brzmi tak, jednakże członek zarządu działający jako pełnomocnik spółki powinien jasno wskazać, że działa w imieniu i na jej rzecz jako pełnomocnik. Powyższe zachowanie jest niezbędne, gdy np. obaj członkowie zarządu są nieobecni w momencie, gdy zaistnieje potrzeba natychmiastowego dokonania określonej czynności prawnej.

W uchwale z 23 sierpnia 2006 r. (III CZP 68/06) Sąd Najwyższy uznał, iż dopuszczalne jest, aby członek zarządu spółki z o.o., uprawniony...

Odwołuje rada nadzorcza, a zwalnia zarząd – wiedziałeś?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 26.9.2006 r., (II PK 47/06), po podjęciu uchwały o odwołaniu członka zarządu rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę niezależnie od tego, czy dowiedział się on o odwołaniu.

Podobnie też wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.1.2004 r. (I PK 213/03) informują, że organem właściwym do późniejszego wypowiedzenia mu umowy o...

Członek zarządu bez mandatu nie odpowie za długi? Wiedziałeś?

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeśli członek zarządu sprawował swoją funkcję bez mandatu, nie może odpowiadać za długi spółki i oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który przeniósł odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki na jej jedynego członka zarządu.

W sprawie, którą rozpatrywał NSA, chodziło o podatek VAT za kilka miesięcy, którego nie zapłaciła spółka akcyjna. Członek zarządu odmówił zapłaty podatku, gdyż twierdził, że...