sprawy cywilne

Członek zarządu bez mandatu nie odpowie za długi? Wiedziałeś?

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeśli członek zarządu sprawował swoją funkcję bez mandatu, nie może odpowiadać za długi spółki i oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który przeniósł odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki na jej jedynego członka zarządu.

W sprawie, którą rozpatrywał NSA, chodziło o podatek VAT za kilka miesięcy, którego nie zapłaciła spółka akcyjna. Członek zarządu odmówił zapłaty podatku, gdyż twierdził, że...

Czy żona członka zarządu odpowie za długi niewypłacalnej spółki?

Podejmując decyzję o przyjęciu propozycji pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej, warto mieć na uwadze, że skutki zaniedbań w kierowaniu sprawami spółki mogą być dotkliwe nie tylko dla Ciebie, ale również dla członków Twojej rodziny, a w szczególności współmałżonka. Jak zatem ochronić się przed wierzycielami, którzy na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego przeciwko członkowi zarządu niewypłacalnej spółki, dążą do wszczęcia egzekucji z nieruchomości,...

Wobec prokurenta nie można orzec zakazu prawa prowadzenia działalności gospodarczej

Ostatecznie Sąd Najwyższy uznał, że surowe konsekwencje niezgłoszenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki dotyczą wyłącznie osób zobowiązanych do zgłoszenia takiego wniosku. Dlatego wobec prokurentów nie mogą zostać orzeczone zakazy określone w art. 373 Prawo upadłościowe i naprawcze (t. jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1112; dalej jako: PrUpN). Zgodnie ze wskazanym przepisem, sąd może orzec pozbawienie na okres od 3 do 10 lat...

Tylko skutecznie wniesiony wniosek uwalnia prezesów od odpowiedzialności

Pamiętaj, aby uniknąć odpowiedzialności za długi spółki złożony wniosek o upadłość (układ) musi być nie tylko prawidłowy, ale i realnie wspierany w sądzie.

Inaczej mówiąc wniosek nie tylko musi być skutecznie złożony, ale też po jego złożeniu zarząd spółki winien się nim interesować.

Wynika to z utrwalonego poglądu w orzecznictwie sądowym i tezy z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2004 r. (II CK...